Seniorenhuys thuis

Vanaf 1 Augustus kunnen de medewerkers van de dagbesteding de Schalm u ook de begeleiding thuis geven die u nodig heeft. Dit kan naast deelname aan de dagbesteding ingezet worden, maar ook voordat er aan deelname aan een dagbesteding gedacht wordt. Zo heeft u altijd een vertrouwde medewerker in de buurt. In de thuissituatie en op de dagbesteding van het Seniorenhuys de Schalm.

Het doel, onze visie en werkwijze

Het Seniorenhuys thuis team staat voor u klaar!

Het doel:

Het doel van deze begeleiding aan huis: het in stand houden van de continuïteit van zorg. Het behoud van zelfredzaamheid, het ontlasten van de mantelzorger, het tegengaan van eenzaamheid/ sociale isolatie. Het zo lang mogelijk op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen.

 De visie:

Onze visie is het geven van begeleiding aan huis, in een eigen vertrouwde omgeving. Door vertrouwde deskundige medewerkers. Afgestemd op de behoeften van de cliënten en hun familie/ mantelzorgers. Met behoud van eigen regie.

De medewerkers van het Seniorenhuys thuis team zijn in het bezit van een verzorgende IG diploma en hebben jarenlange ervaring met het werken met ouderen, ouderen met dementie en andere ziektebeelden. Zij hebben hun certificaat om medicatie te mogen aanreiken en insuline spuiten/ intra musculair injecties. Ook mogen zij bloedsuikerprikken. De medewerkers zijn opgeleid om samen te werken en te overleggen met de assistente van de huisarts, thuiszorg, casemanagers dementie en bijvoorbeeld de apotheek. Dit natuurlijk nadat u daar uw toestemming voor gegeven hebt.

De medewerkers van het Seniorenhuys thuis team werken onder dezelfde kwaliteitsnormen zoals we die beschreven hebben voor het Seniorenhuys de Schalm.

Hoe gaan we te werk:

Als er belangstelling is voor begeleiding thuis van het Seniorenhuys thuis team, komen we eerst op een kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we wat we voor u kunnen betekenen. Wat heeft u of samen met uw familie/ mantelzorgers nodig. We maken dan een begeleidingsplan op maat gemaakt passend bij uw wensen en situatie.

We zoeken een passende medewerker en regelen een eerste ontmoeting. Als er een klik is tussen beide kan de begeleiding starten. Wat wij heel belangrijk vinden is dat er een vertrouwensband ontstaat.

Bij starten begeleiding thuis wordt er een ondersteuningsplan gemaakt en door beide partijen (cliënt en begeleider) ondertekend

 Hoe wordt deze begeleiding gefinancierd:

- Via WMO-indicatie individuele begeleiding middels pgb 

- vanuit de respijtgelden van de gemeente Sliedrecht (voor inwoners van Sliedrecht)

- vanuit een WLZ-indicatie via een persoonsgebonden budget

- via een particuliere factuur

Voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget, kunnen wij een clientondersteuner voor u regelen. Zij zal alles uitleggen en helpen bij deze aanvraag. 


Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we hoe uw begeleiding aan huis gefinancierd kan worden.

In de opstartfase van de begeleiding van het Seniorenhuys thuis team zal de begeleiding voornamelijk plaatsvinden van maandag t/m vrijdag van 8 uur tot 17 uur.

 

 

 

 

Welke begeleiding bieden wij?

Wij bieden de volgende begeleiding:

  • aanbrengen van dag structuur, het bijhouden en samen beheren van de agenda’s, het samen maken van afspraken, hulp bij het invullen van formulieren of de coördinatie daarvan. Meegaan naar ziekenhuisafspraken. Samen contacten onderhouden met verschillende instanties.
  • Voorraad beheer boodschappen, maken van boodschappenlijstjes, samen boodschappen doen.
  • Ondersteuning van de thuiszorg taken: klaarmaken van het ontbijt, samen koken, zorgen voor medicatie inname. Behoud van zelfredzaamheid. Zorgen voor een evenwichtige voeding en signaleren en observeren gewicht. Het tegengaan van risico op ondervoeding.
  • Vrijetijdsbesteding: het doen van activiteiten thuis zoals hulp bij het uitvoeren van een hobby, het aanbieden van activiteiten, buiten wandelen. Het tegengaan van risico op vereenzaming en sociale isolement.
  • Mantelzorg ondersteuning: de mantelzorger kan buitenshuis activiteiten ondernemen, begeleiding blijft thuis met cliënt en bied op maat programma thuis.

De mantelzorger blijft ook thuis, maar kan activiteiten binnenshuis ondernemen, de zorgtaken worden door begeleiding thuis. Het tegengaan van risico van de   overbelaste mantelzorger.

Activiteiten
Odensehuis

Aanmelden voor onze dagbesteding