Dagbesteding

De dagbesteding is gericht op ouderen met geheugenproblemen met of zonder de diagnose dementie, voor ouderen die geheugenproblemen ervaren na een CVA of bij ander niet-aangeboren hersenletsel.

Ieder mens is uniek

De dagbesteding is gericht op ouderen met geheugenproblemen, met of zonder de diagnose dementie, voor ouderen die geheugenproblemen ervaren na een CVA of bij ander niet aangeboren hersenletsel.

Wij vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen, zelfstandig of met hun partner. Waarbij zij zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Ook het deelnemen aan de maatschappij is daarbij een belangrijk gegeven.

Deelname aan een dagbesteding kan er aan bijdragen dat deze belangrijke aspecten langer blijven bestaan. Het doel van de dagbesteding is het aanbieden van een zinvolle daginvulling, geheel afgestemd op de behoefte van de bezoeker. Daarbij willen we vooral kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen.

Wij benaderen de bezoekers vanuit de visie dat ieder mens uniek is en daarbij bieden wij warme zorg.

Informatie over de dagbesteding
De dagbesteding is open op maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Een hele dag bevat twee dagdelen. Er wordt een warme of een broodmaaltijd gegeten. Het is ook mogelijk om in overleg één dagdeel deel te nemen. Er zijn maximaal 12 bezoekers per dag en steeds drie medewerkers op de groep.

Intakegesprek
Bij deelname aan de dagbesteding zal een intake gesprek plaats vinden. Dit kan bij de bezoeker thuis of op de dagbesteding. We hebben daar een aparte ruimte voor de privacy.

Tijdens dit gesprek is het vooral belangrijk om te weten welke gezondheidsproblemen er zijn, welke medicatie er geslikt wordt en wat de hobby’s zijn of waren. Hierbij is het prettig als er een mantelzorger of familielid bij aanwezig kan zijn.

Mantelzorgers

Ook de mantelzorgers verdienen extra aandacht. Wij beseffen dat het zorgen voor iemand met geheugenproblemen een zware taak is. Op de dag dat hun dierbare naar de dagbesteding komt, is er voor de mantelzorger ruimte om te ontspannen of iets te ondernemen wat anders niet mogelijk is, omdat de zorg voor zijn naaste dit niet toelaat.

De mantelzorgers zijn voor ons heel belangrijk en zullen als dit gewenst is, betrokken worden bij de dagbesteding. De mantelzorger is van harte welkom om, op vooraf afgesproken dagen, een maaltijd bij te wonen en gezellig met zijn familielid mee te eten. Maar ook het drinken van een kopje koffie of mee doen aan een activiteit behoort tot de mogelijkheden. Dit alles zal in overleg plaatsvinden.

Activiteiten

Inloop

Aanmelden voor onze dagbesteding