Odensehuis Sliedrecht

Het Odensehuis heeft een ontmoetingsfunctie, waar men terecht kan voor een kopje koffie of thee. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten voor het maken van een praatje, het doen van een activiteit en het uitwisselen van ervaringen.

Vanaf Donderdag 2 September 2021 is het Odensehuis Sliedrecht geopend.

Het Odensehuis Sliedrecht is een vrije inloop en wordt opgericht met als doel een ontmoetingsplaats te bieden aan ouderen met geheugenproblemen of beginnende dementie,  hun partners, mantelzorgers en vrienden. Hierdoor kunnen ouderen langer op een veilige manier, met of zonder partner, thuis blijven wonen en langer deelnemen aan de maatschappij. Ook de mantelzorger kan op deze manier de zorg langer vol houden.

Het is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar de ouderen terecht kunnen voor een kopje koffie of thee, een praatje, het uitwisselen van ervaringen en een kleine lunch. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan verschilleden activiteiten. Denk daarbij aan: schilderen, (bord)spellen, sjoelen, kleuren, creatieve activiteiten, (krant)lezen. Dit alles afgestemd op de individuele behoeften.

Respectvol met elkaar omgaan staat bij ons hoog in het vaandel, zo ook het behoud van de regie over eigen leven. De partners/mantelzorgers zijn ook van harte welkom, maar kunnen ook van de gelegenheid gebruik maken om zelf een boodschap of dergelijks te gaan doen.

Er is gediplomeerd personeel aanwezig dat, indien nodig, voorlichting en advies kan geven. Tevens is het personeel natuurlijk aanwezig  om een luisterend oor aan te bieden. Deze werkzaamheden worden ondersteund door een aantal vrijwilligers.

Voor deelname aan het Odensehuis is geen indicatie nodig.

De koffie en thee is gratis. Er wordt een kleine lunch geserveerd, waar een kleine bijdrage voor gevraagd wordt.

Openingstijden

We starten op iedere donderdag en zijn dan open van 10.00 tot 15.30, bij voldoende belangstelling gaan wij ook open op dinsdag en vrijdag. 

Dagbesteding

Activiteiten

Aanmelden voor onze dagbesteding