Over ons 

Wij zijn een nieuw, klein, dynamisch team van verzorgenden met affiniteit voor ouderen. Allemaal hebben we ervaring met het werken in de ouderenzorg. Het geven van kwalitatief goede zorg vinden we erg belangrijk.

Dagbesteding en inloop

Het Seniorenhuys de Schalm heeft een dagbesteding en inloop voor senioren. De dagbesteding is speciaal gericht op ouderen met geheugenproblemen met of zonder de diagnose dementie, na het doormaken van een CVA of ander niet- aangeboren hersenletsel.

Visie en doel
De visie van de dagbesteding is het aanbieden van een waardevolle daginvulling, geheel afgestemd op de behoeften van de bezoekers. Waarin we denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.

Het doel is het zo lang mogelijk in stand houden van het behouden van de eigen regie over het leven, het behouden van het gevoel van eigenwaarde en het bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en deel te blijven nemen aan de maatschappij. Daarbij vinden wij het ook heel belangrijk dat de mantelzorgers zich gesteund voelen en wat tijd krijgen om te ontspannen.

Opening inloop
De inloop start begin mei 2020 en is speciaal bedoeld voor de senioren. De inloop heeft een ontmoetingsfunctie waar men terecht kan voor een kopje koffie of thee, het maken van een praatje, maar ook voor informatie en voorlichting. Verder worden er activiteiten georganiseerd.

Hoe het ooit begon

Op 22 januari 1973 opende de Commissaris der Koningin Mr. M. Vrolijk De Schalm, dit was jarenlang een soort tweede thuis voor veel ouderen. Tot 2005 werden er in het pand aan de kerkbuurt tal van activiteiten georganiseerd.

We vinden het mooi dat dit schitterende, gerenoveerde pand weer terug komt bij de ouderen.

Wie zijn wij

Wij zijn een nieuw, klein, dynamisch team van verzorgenden met affiniteit voor ouderen. Allemaal hebben we ervaring met het werken in de ouderenzorg.

Het geven van kwalitatief goede zorg vinden we allemaal heel belangrijk. Wij zijn een klein team, hierdoor zullen de bezoekers van de dagbesteding vaak dezelfde verzorgenden zien op een dag.

De eigenaar
Ik ben Nellie van Sinttruije en ben 47 jaar oud. Ik ben getrouwd met Thijs van Sinttruije en samen hebben wij zes kinderen. In 1989 ben ik begonnen met de opleiding ziekenverzorgster en heb ik in al die jaren daarna in de ouderenzorg gewerkt. Ik heb ervaring opgedaan op verschillende verpleegafdelingen in het verpleeghuis, op dagbestedingen en als verpleegkundige en zorgregisseur in de thuiszorg.

In 2017 heb ik mijn diploma verpleegkundige niveau 4 gehaald en in september 2019 het post HBO diploma gerontologie en geriatrie verpleegkundige. Voor ik startte met de dagbesteding was ik werkzaam als geriatrie verpleegkundige en casemanager dementie.

Het werken met ouderen heeft mij altijd enorm aangetrokken. Een bijdrage te mogen leveren aan de zelfredzaamheid van de ouderen, om deze te verbeteren of om een oplossing te zoeken om het leven zo kwalitatief mogelijk te houden, heeft mij altijd erg gestimuleerd en gemotiveerd. Al jaren loop ik met het idee om zelf een dagbesteding te starten, om het welzijn van de ouderen te verbeteren of in stand te houden.

Samenwerken met de mantelzorgers of familieleden is voor mij heel waardevol en belangrijk. Als we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat de situatie van onze ouderen enigszins verbetert, is mijn missie geslaagd.

Met het starten van de dagbesteding komt mijn droom uit en hoop ik samen met mijn team een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de zorgbehoefte van onze ouderen met geheugenproblemen. Ik zal zelf drie dagen per week werkzaam zijn op de dagbesteding. Verder zal ik voor de administratie taken in het pand werkzaam zijn.

" Als we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat de situatie van onze ouderen enigzins verbetert, is mijn missie geslaagd. "

- Nellie van Sinttruije

De medewerkers

Willieke
de Kok

Medewerker dagbesteding/
verzorgende IG 

Angelique Verhoef

assistent medewerker dagbesteding

Miranda Reijnders

assistent medewerker dagbesteding

Arianne Groenendijk

medewerker dagbesteding/
verzorgende IG

Aanmelden voor onze dagbesteding