Stichting Odensehuis

Het Odensehuis Sliedrecht is een Stichting en heeft zich aangesloten bij Odensehuis Nederland. Het heeft een bestuur die bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een sectretaris. Zie foto onder deze tekst.

Stichting Odensehuis

De Stichting is financieel afhankelijk van subsidies, donaties en sponsors.                                                     We hebben al een paar donaties ontvangen van :      Jumbo van Geest , zij schenken iedere maand de koffie, thee ed                                                                      De Rotaryclub Sliedrecht heeft een bijdrage gedoneerd.                                                                          Wij zijn daar heel dankbaar voor!                      Mochten er meer bedrijven of personen het Odenseshuis een warm  hart toe dragen en een donatie willen doen, neem dan contact met ons op.

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Lianne de Bruin

Co├Ârdinator Odensehuis

Bestuur Odensehuis

Mitchel van der hof - secretaris | Willieke de Kok - penningmeester | Nellie van sinttruije - voorzitter